Testosteronmangel?

T8 testen

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) er en enkel test med 10 spørsmål, som gir deg en pekepinn på om du kan ha testosteronmangel.